iPhone verkopen

Onze algemene voorwaarden voor verkopen aan SobbyPak er een bakje koffie bij en neem rustig de tijd om onze soepele voorwaarden even door te nemen!


1 Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden is naast het privacy-beleid voor de aankoop van gebruikte elektronica van toepassing. Alle diensten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Andere regelingen treden alleen in werking met de uitdrukkelijke instemming met het management.

1.2 Sobby raadt verkoper aan de algemene voorwaarden te printen en te lezen. Omdat de voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden aangepast, raden wij u aan voor elke verkoop, via de website, de op dat moment van toepassing zijnde algemene voorwaarden te lezen en te accepteren.


2 Over Sobby.

2.1 Sobby (Hierna te noemen: "Sobby"). De website www.sobby.nl wordt beheerd door Sobby, Kievitstraat 7 4585AJ Hengstdijk


3 Over verkoper. Verkoper garandeert:

3.1 de rechtmatige eigenaar van de aangeboden apparaten te zijn, of toestemming heeft van de eigenaar om aangeboden apparaten te verkopen aan Sobby.

3.2 een inwoner van Nederland of België te zijn.

3.3 minstens 18 jaar oud te zijn.

 

4 Contract

4.1 Verkoper maakt een overeenkomst met Sobby voor de verkoop van het apparaat door het invullen van het online formulier op de Sobby website en deze digitaal op te sturen. De verkoop op afstand Regulations Act en de 14-dagen herroeping recht voor de consument zijn hierdoor niet van toepassing. Wel heeft verkoper tot op het moment van betaling van het overeengekomen bedrag aan verkoper altijd het recht zonder opgave van reden zijn product gratis retour te krijgen.

4.2 Verkoper kan de Overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van Sobby aan een derde overdragen, af wijzen of anderszins van de hand doen.

4.3 Sobby heeft het recht het contract te verbreken wanneer blijkt dat het aangeboden product door verkoper aan Sobby op onrechtmatige wijze is verkregen.
Sobby zal ten alle tijden eerst contact opnemen met de verkoper en 2 weken de tijd geven verhaal te doen aan Sobby. Bij uitblijven van reactie zal Sobby het product aanmelden bij de politie, het digitaal opkopers register en waar mogelijk versturen aan de rechtmatige eigenaar. Sobby zal nooit gegevens over de verkoper overdragen aan derde tenzij sobby verplicht wordt door overheidsinstanties deze gegevens kenbaar te maken.


5 Verkoop, verzending, retourneren en betaling

5.1 De aangeboden prijs voor de apparaten komt als onderdeel van het online proces tot stand. Door het indienen van het online formulier, doet verkoper een aanbod aan Sobby om het toestel te kopen. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW of vallen onder de marge regeling bij inkoop van particulieren. De berekende prijs is geldig gedurende veertien (14) kalenderdagen na voltooiing van de online verkoop. Het berekende bedrag wordt uitbetaald mits de calculator correct is ingevuld. Sobby behoudt het recht het toestel te weigeren en retour te sturen. Bij prijs aanpassingen zal Sobby altijd eerst overleg plegen met de verkoper via email waarin de verkoper de optie heeft akkoord te gaan met het nieuwe prijs voorstel of het toestel terug te laten sturen aan verkoper. Verkoper heeft 5 (werkdagen) de tijd om telefonisch of via e-mail te reageren. Wanneer verkoper gedurende deze periode niet reageert zal Sobby het aangepaste bedrag overmaken aan verkoper. Bij producten met geen waarde zal Sobby het toestel recyclen.
Verkoper gaat ermee akkoord dat bij het opsturen van goederen met defecten de goederen in enkele gevallen door onze technische dienst worden open geschroefd om de aangegeven defecten te verifiëren.

5.2 Na het invoeren van uw gegevens op de website en het versturen van het online formulier, krijgt u door Sobby een bevestiging e-mail toegestuurd. Hierin wordt u tevens een verkoop nummer toegewezen.

5.3 U wordt altijd binnen 1 werkdag uitbetaald na ontvangst van uw product door Sobby. Gebeurt dit niet dan krijgt u 15,- extra uitgekeerd. Dit geldt alleen als de calculator volgens Sobby volledig naar waarheid is ingevuld, uw persoonsgegevens kloppen, de instructies in onze bevestiging mail correct zijn uitgevoerd en het verkochte object werkend is en opgeladen.

5.4 Nadat u de apparaten online ingevoerd heeft en de verkoop heeft afgesloten moet u de apparaten aangetekend verzenden via PostNL. Uw verzending is dan verzekerd tot een bedrag van 500 euro. Verkoper zorgt voor een geschikte, stabiele en scheurbestendige envelop of pakket.

5.5 Verkoper zorg ervoor dat de apparaten worden verzonden binnen 30 kalender dagen na ontvangst van de bevestigingsmail, de transactie van het desbetreffende apparaat zal zonder verzending worden geannuleerd bij Sobby.

5.6 Het eigendom van de apparaten gaat over op Sobby op het moment dat het afgesproken verkoop bedrag is overgemaakt aan verkoper.. Sobby is niet verantwoordelijk voor apparaten die verloren gaan tijdens het vervoer naar Sobby. Het risico van verlies of andere schade tijdens het transport wordt door de verkoper gedragen tot de levering door de vervoerder bij Sobby. Om deze reden verplicht Sobby haar klanten aangetekend en verzekerd tot 500,- de objecten te versturen.

5.7 Sobby raad verkoper aan zich tot tot PostNL te wenden voor de voorwaarden van de verzending. Deze kunnen op www.postnl.nl worden ingezien en kunnen, op aanvraag, door Sobby ter beschikking gesteld worden.

5.8 Indien het maximum bedrag van de aansprakelijkheid van PostNL de waarde van uw zending naar uw mening niet voldoende dekt, kunt u een (aanvullende) verzekering afsluiten. Deze kosten worden geheel door de verkoper gedragen. Voor meer informatie over het verzenden van poststukken raden wij u aan contact op te nemen met PostNL.

5.9 Zodra de zending arriveert bij Sobby en de overeenstemming met de online gegevens en de actuele status van het toestel is geverifieerd, ontvangt verkoper een e-mail van Sobby met de ontvangst en betaalbevestiging.

5.10 De betaling vindt binnen 1 werkdag plaats gerekend vanaf het moment dat wij de apparaten ontvangen. De betaling zal via een overschrijving naar de het bij de verkoop aangegeven rekeningnummer plaatsvinden. Verantwoording voor vertragingen als gevolg van onjuiste informatie zal niet door Sobby worden gedragen.

5.11 Zolang Sobby uw object nog niet heeft uitbetaald kan verkoper er ten alle tijden voor kiezen het object te laten retourneren. Hier zitten geen kosten aan verbonden tenzij het object is voorzien van een pincode of iCloud lock. In deze gevallen dient verkoper de retourzending zelf te betalen. De kosten voor retourzending aan verkoper bedraagt €7,-


6 De apparaten

6.1 De aangeboden prijzen zijn alleen van toepassing op volledig werkende apparaten en correct ingevulde calculators/veiling pagina's. Tenzij anders overeengekomen via email.


7 Inzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens

7.1 Sobby verzamelt persoonlijke gegevens (zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats, bankgegevens, telefoonnummer en e-mail adres) uitsluitend voor de uitvoering van de trade-ins en alleen om de daarvoor vereiste context en schaal. De gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de General Data Protection Regulation, de wet op telediensten, de Telecommunicatiewet en andere wettelijke vereisten voor de documentatie van de zakelijke transacties en overeenkomsten van verkoop.

7.2 Onder de General Data Protection Regulation heeft de verkoper het recht op gratis informatie over de opgeslagen gegevens, evenals het recht om te corrigeren, te blokkeren of wissen van gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, met name het verkrijgen van informatie, kan de verkoper zich schriftelijke richten tot algemeen@sobby.nl

7.3 Sobby zal geen informatie delen met derden, en zal de gegevens ook niet voor andere doeleinden dan voor de verkoop van het aangeboden object gebruiken.

7.4 Informatie, die Sobby van verkoper opslaat, wordt voornamelijk voor de afwikkeling van de koopcontracten (o.a communicatie, levering en betaling) gebruikt en opgeslagen. Ten derde, wordt de verzonden informatie zonder toestemming voor de uitvoering van technische, logistieke of andere functies gebruikt die het Sobby vergemakkelijken de contractuele verplichtingen na te komen.

7.5 Voor meer informatie over de aard, omvang, locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens die vereist zijn voor bij de registratie bij Sobby, verwijzen wij u naar de Privacy Policy.


8 slotbepalingen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen, met uitsluiting van die geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam.
Sobby VOF
Genstestraat 48, 4561EK Hulst, Nederland
Telefoonnummer: 0114-850745 doordeweeks van 12:00 tot 16:00
E-mailadres: info {at} sobby.nl
KvK-nummer: 59731346
Btw-identificatienummer: NL853622048B01


Bel ons

Je kan ons bereiken op

+31(0)114-850745

Doordeweeks van 12:00 tot 16:00

Mail ons

Neem contact met ons op

Verkoop:
verkoop@sobby.nl

Algemeen:
algemeen@sobby.nl

Doordeweeks binnen enkele uren tot maximaal 1 dag een antwoord terug

Winkel adres & openingstijden

Bezoek onze winkel

Gentsestraat 48
4561EK
Hulst, Zeeland.


Openingstijden:

ma-vr van 10:00 tot 17:00
za-zo van 13:00 tot 17:00

Hoofdpagina